Škola anglického jazyka Happy Hour

Prihláška a Cenník pre 2023/24

   

OSOBNÉ ÚDAJE DIEŤAŤA

INFORMÁCIE O KURZE

Cena za jednu vyučovaciu hodinu (45 min.):
7 €
Jednorázové zápisné na šk. r. 2023-2024:
5 €

INFORMÁCIE O RODIČOCH

 

OSOBNÉ ÚDAJE

INFORMÁCIE O KURZE

Cena za jednu vyučovaciu hodinu (45 min.):
10 €
Jednorázové zápisné na šk. r. 2023-2024:
5 €
 Stiahnite si prihlášku do našej školy anglického jazyka.

 Dospelí

 Deti

Vyplnenú prihlášku prosím vhoďte do schránky číslo 15 na prízemí budovy
HAPPY HOUR s.r.o.
Námestie Matice Slovenskej 4262/15 - 018 41 Dubnica nad Váhom

alebo ju zašlite online na adresu info@happylearning.sk

Cenník kurzov anglického jazyka v školskom roku 2023/2024

kontakt

Tel: 0907 694 946
0905 276 453
info@happylearning.sk