Škola anglického jazyka Happy Hour

Prihláška a Cenník pre 2020/21

Stiahnite si prihlášku do našej školy anglického jazyka.

 Dospelí

 Deti - (od 4 do 7 rokov)

Mládež - (od 8 do 18 rokov)

Vyplnenú prihlášku prosím vhoďte do schránky číslo 15 na prízemí budovy
HAPPY HOUR s.r.o.
Námestie Matice Slovenskej 4262/15 - 018 41 Dubnica nad Váhom

alebo ju zašlite online na adresu info@happylearning.sk

Cenník kurzov anglického jazyka v školskom roku 2020/2021

kontakt

Tel: 0907 694 946
0905 276 453
info@happylearning.sk