Škola anglického jazyka Happy Hour

Certifikáty

FCE - First Cambridge Certificate

 
Skúška vhodná pre stredoškolákov a gymnazistov, pre študentov univerzít. 

Skúška uznávaná na zahraničných univerzitách, medzinárodnými organizáciami, imigračnými úradmi a ďaľšími úradmi po celom svete.

Obsah kurzu/skúšky:

Reading : 1 hodina

Writing: 1 hod. 20 min.

Language in use: 45 min.

Listening: 40 min.

Speaking : 14 min.

  • FCE je medzinárodne uznávaný certifikát.

  • zvyšuje sa kvalifikácia a šanca na prijatie na prestížne školy, prac. miesta 

  • FCE je odrazovým mostíkom k vyšším úrovniam skúšok: Certificate in Advanced English (CAE) a Certificate of Proficiency in English (CPE)

 

Cambridgeské skúšky pre deti (ENGLISH YOUNG LEARNERS - YLE)

 
Detské skúšky predstavujú odrazový mostík k medzinárodne uznávaným skúškam Cambridgeským skúškam (ESOL)
 
pre teenagerov a dospelých.
 
Skúšky YOUNG LEARNERS sú určené pre deti vo veku od 7-12 rokov.  
 
Existujú tri úrovne skúšok pre deti STARTERS, MOVERS, FLYERS.
 
Skúška pozostáva z troch, respektíve štyroch častí, kde sa hodnotí schopnosť porozumieť prečítanému textu, počutému textu, písaniu a verbálnemu prejavu.
 
Starters predstavuje najnižšiu úroveň pre deti od 7 rokov pri absolvovaní 100 vyučovacích hodín anglického jazyka.

Obsah kurzu/skúšky STARTERS:

Reading + Writing: 20 min.

Listening: 20min.

Speaking: 3-5 min.

Cieľom je naučiť deti hovoriť spisovnou angličtinou a výučbu smerovať k medzinárodným normám. Absolvovanie

a zvládnutie skúšok je pre deti veľkou motiváciou a prispieva  k rastu ich prirodzeného sebavedomia.

 

CAE – Certificate in Advanced English

Skúška vhodná pre používateľov angličtiny na pokročilej úrovni hlavne na pracovné a študijné účely.

Obsah kurzu/skúšky:

Reading : 1 hodina 15 min.

Writing: 1 hod. 30 min.

Language in use: 1 hodina

Listening: 40 min.

Speaking : 15 min.

 
 
  • CAE je medzinárodne uznávaný certifikát
  • CAE je stotožnená ako skúška z anglického jazyka na pokročilej úrovni, uznávaná jednak medzi univerzitami, pričom kandidáti sú schopní absolvovať štúdia v anglickom jazyku, ako aj medzi tisíckami zamestnávateľov z rôznych oblastí.
  • Úspešné vykonanie skúšky CAE sa tak stáva len posledným krokom k tej najvyššej úrovne, a to Certificate of Proficiency in English (CPE)

kontakt

Tel: 0907 694 946
0905 276 453
info@happylearning.sk