Škola anglického jazyka Happy Hour

Angličtina pre dospelých a firmy

Kurzy pre dospelých kladú dôraz predovšetkým na konverzáciu a vzájomnú interakciu študenta s lektorom v spojení s upevňovaním gramatických pravidiel. Presadzujeme najmä praktickú stránku anglického jazyka. Získané vedomosti sa prostredníctvom cvičení, komunikačných situácií a iných praktických aktivít hneď aplikujú v praxi.                 Študenti sa aktívnym spôsobom podieľajú na priebehu hodiny, čím sa zároveň rozvíjajú základné schopnosti (posluch, písanie, čítanie a rozprávanie).

Individuálne jazykové kurzy pre dospelých sú prispôsobené Vašim potrebám a sú organizované  podľa Vašich predstáv  a požiadaviek. Dĺžka jednej vyučovacej hodiny je štandardne 45 minút.  

kontakt

Tel: 0907 694 946
0905 276 453
info@happylearning.sk