Škola anglického jazyka Happy Hour

Angličtina pre deti a mládež

Jazykové kurzy pre deti predškolského veku od 4 – 6 rokov

Naša škola anglického jazyka ponúka jazykové kurzy už aj pre najmenšie deti, a to pre deti od 4 rokov.Čím skôr sa začne dieťa učiť cudzí jazyk, tým lepšie sú jeho výhliadky do budúcnosti.Dieťa si už v tomto veku osvojuje cudzí jazyk rovnako ľahko ako svoj materinský jazyk.Jednotlivé vyučovacie hodiny nebudú presahovať 45 min.Výuka anglického jazyka je založená predovšetkým na vzájomnej interakcii medzi dieťom a lektorom.

Celá koncepcia jazykových kurzov pre najmenšie deti vychádza zo známeho príslovia "Škola hrou" - jazykové kurzy pre najmenších prebiehajú predovšetkým formou hry.Rôzne zaujímavé didaktické pomôcky, hračky, knižky, pexesá a mnoho iných pomôcok dokáže deti zaujať, zabaviť a zároveň naučiť základom anglického jazyka.Pomocou pesničiek, básničiek, hier a rôznych súťaží deti hravou formou načerpajú slovnú zásobu, slovné spojenia a zároveň sa naučia základné komunikačné frázy.

Jazykové kurzy pre deti od 6 do 18 rokov

Škola anglického jazyka HAPPY HOUR ponúka  jazykové kurzy - pre deti školského veku.Kurzy sú rozdelené podľa veku, rep. šk. triedy ZŠ pre deti I. stupňa ZŠ a pre deti II. stupňa, ako aj pre mládež.Tieto jazykové kurzy sa zameriavajú predovšetkým na konverzáciu, rozširovanie slovnej zásoby a v neposlednom rade i na osvojovanie gramatických pravidiel.Hlavný dôraz sa kladie na priamu komunikáciu detí s lektorom a nie na memorovaní dlhých zoznamov slovíčok a gramatiky.Nudné a nezáživné „ bifľovanie „ v deťoch vzbudzuje odpor k štúdiu a práve tomuto sa naša škola snaží vyhnúť. Učenie sa formou konverzácie v cudzom jazyku je oveľa efektívnejšie a zmysluplnejšie.

Cieľom našich jazykových kurzov je vzbudiť u detí záujem a nadšenie pre ďalšie štúdium anglického jazyka.

FCE  - First Certificate in English - (náhrada maturity)

Skúška vhodná pre stredoškolákov a gymnazistov, pre študentov univerzít. Podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. júna 2009, č. 269/2009 Z.z. sú Cambridgeské skúšky od úrovne B1 a certifikáty University of Cambridge ESOL Examinations uznávané ako náhrada za maturitnú skúšku z anglického jazyka.

kontakt

Tel: 0907 694 946
0905 276 453
info@happylearning.sk